Curriculum Vitae

CV - Lonnie Kromann Nielsen

Certificeret Voldgiftsdommer 

Møderet for Højesteret

Møderet for Landsret

Indehaver.

Advokatfiramet Kromann Nielsen

Partner,
Advokatfirmaet Bang/Brorsen & Fogtdal

Advokat,
Advokatfirmaet Bang/Brorsen & Fogtdal

Beskikkelse som advokat

Advokatfuldmægtig,
Advokatfirmaet Kragh & Marcussen, Nykøbing F.

Fuldmægtig i Forbrugerstyrelsen

Cand. Jur. Københavns Universitet

CV - Josephine Hjelm Boesen

Advokat,
Advokatfirmaet Kromann Nielsen

Advokatfuldmægtig,
Advokatfirmaet Kromann Nielsen

Cand. Jur. Københavns Universitet

Stud. Jur. Advokatfirmaet Kromann Nielsen

CV - Nick Sicard Filtenborg

Advokatfuldmægtig,
Advokatfirmaet Kromann Nielsen

Militærjuridisk rådgiver, specialkonsulent, 2. Brigade, Hæren
(Udsendt til Baghdad, Irak 2020 og Adazi, Letland 2022)

Fuldmægtig, Hjemmeværnskommandoen

Militærjuridiskrådgiver,Fuldmægtig,VærnsfællesForsvarskommando
(Udsendt til Kabul, Afghanistan dec. 2014 – feb. 2016)

Fuldmægtig, HR konsulent, Faxe Kommune

Fuldmægtig, Personalekonsulent, Lolland Kommune

Advokatfuldmægtig, Advodan Lolland Falster

Cand. Jur. Københavns Universitet

Forsvaret, Militærpolitiet
(Udsendt til Basra, Irak i 2005)

Bestyrelsesposter

Lonnie Kromann Nielsen

Bestyrelsesmedlem, Würtz Gruppen A/S

Bestyrelsen, Vordingborg Fri Fagskole. Næstformand

fra 2021

Bestyrelsesmedlem, Primatag A/S

Bestyrelsesmedlem, Vordingborg Erhverv A/S

Bestyrelsesmedlem, Vordingborg Udviklingsråd for Erhverv og Turisme

Næstformand, Bestyrelsen, Vordingborg Erhvervsforening

Bestyrelsesmedlem, Vordingborg Erhvervsforening

Bestyrelsesmedlem i Danske Boligadvokater

Tillidsposter

Lonnie Kromann Nielsen

Medhjælper hos Skifteretten i Nykøbing Falster i gældssaneringssager

Udpeget som voldsgiftsdommer i hestevoldsgiftssager ved SEGES Hestevoldgift.

Autoriseret Bobestyrer ved Retten i Nykøbing F.

Optaget i Gældsstyrelsens advokatpanel

Optaget på listen over advokater der varetager sager i Ungdomskriminalitetsnævnet

Medlem af Møns Banks repræsentantskab

Fast værge ved Statsforvaltningen Sjælland

Medlem af arbejdsgruppe nedsat af Vordingborg Kommune med henblik på dannelse af cityforening i Vordingborg

Censor ved Advokatsamfundets retssagsprøve

Beskikket offentlig forsvarer og beneficeret advokat

Medlemskaber

Advokatfirmaet Kromann Nielsen

Medlem af foreningen Danske BOLIGadvokater.

Medlem af Det Danske Selskab for Byggeret.

Medlem af Landsforeningen af Forsvarsadvokater.

Medlem af Danske Advokater.