Honorar

Når Lonnie Kromann Nielsen påtager sig en opgave for en klient undersøges altid i hvilket omfang, der kan opnås offentlig eller forsikringsmæssig retshjælp ifølge gældende lov eller forsikring tegnet af klienten.

Hvor der ikke er fast salær, fastsættes salæret med udgangspunkt i den tid, der er brugt til sagens behandling, men tager også hensyn til sagens karakter og kompleksitet samt de involverede økonomiske værdier og sagens resultat. Endelig lægges der også vægt på, om sagen har haft hastende karakter eller om den har krævet en ekstraordinær indsats. Der regnes med en timepris på kr. 2.250 incl. moms.

Privatpersoner vil altid modtage en ordrebekræftelse med prisoplysning forud for sagens opstart.

I visse sager gælder faste priser. Den faste pris vil blive oplyst ved første kontakt til kontoret, og vil i øvrigt fremgå af ordrebekræftelsen.

Advokatfirmaets klientkonto er i Jyske Bank, hvortil betalinger kan ske.

Klientkonto: Reg.nr. 5041, kontonr. 1513216.

FI-kreditor nr.: 81478244

Vil du vide mere?

Bemærk venligst, at denne formular ikke fremsendes krypteret. Undgå derfor venligst at indtaste personnummer eller andre personfølsomme oplysninger.