Honorar

Når virksomheden påtager sig en opgave for en klient undersøges altid i hvilket omfang, der kan opnås offentlig eller forsikringsmæssig retshjælp ifølge gældende lov eller forsikring tegnet af klienten.

Hvor der ikke er fast salær, fastsættes salæret med udgangspunkt i den tid, der er brugt til sagens behandling, men tager også hensyn til sagens karakter og kompleksitet samt de involverede økonomiske værdier og sagens resultat. Endelig lægges der også vægt på, om sagen har haft hastende karakter eller om den har krævet en ekstraordinær indsats. Der regnes med en timepris på kr. 2.250 incl. moms, hvis sagen behandles af advokat.

Privatpersoner vil altid modtage en ordrebekræftelse med prisoplysning forud for sagens opstart. I visse sager gælder faste priser. Den faste pris vil blive oplyst ved første kontakt til kontoret, og vil i øvrigt fremgå af ordrebekræftelsen.


Alle beløb, der udbetales til klienten under sagen vil blive udbetalt til Nemkonto..

Advokatfirmaets klientkonto er i Jyske Bank, hvortil betalinger kan ske.

Klientkonto: Reg.nr. 5041, kontonr. 1514321.

FI-kreditor nr.: 81478244


I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til Lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til  100.000 euro (ca. kr. 750.000). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.


Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet er blevet indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Vil du vide mere?

Bemærk venligst, at denne formular ikke fremsendes krypteret. Undgå derfor venligst at indtaste personnummer eller andre personfølsomme oplysninger.