Strafferet

Du bestemmer selv, hvem der skal forsvare dig under en straffesag, og du har altid ret til at bede om en anden advokat end den advokat, retten har beskikket for dig.

Hvis du er sigtet eller tiltalt i en straffesag, kan du derfor frit vælge, hvilken advokat du ønsker som din forsvarer. Er du anholdt eller varetægtsfængslet, kan du fortælle politiet eller fængselspersonalet, hvilken forsvarer du ønsker.

Alle forsvarsadvokaters salær fastsættes af retten efter faste takster, og derfor er det ikke dyrere at vælge en anden advokat.

Vi yder mine klienter et professionelt, effektivt og grundigt forsvar i alle typer af straffesager. Vi står til rådighed i hele landet fra politiet får mistanke og indtil sagen afsluttes, og uanset om sagen verserer ved byret, landsret eller Højesteret.

Som klient hos os er du garanteret en respektfuld, personlig og fortrolig rådgivning. Vi er opmærksomme på, at en straffesag kan være en stor belastning for både dig og din familie. Vi prioriterer derfor arrestbesøg og fremmøde i retten højt, ligesom afholder gerne møder efter ønske med dine pårørende med henblik på besvarelse af generelle spørgsmål.

Hvornår har du brug for en forsvarer?

Du har brug for en forsvarer så tidligt som muligt i en straffesag. Forsvareren har som den eneste adgang til sagens akter, og kan derfor på et tidligt tidspunkt give råd og vejledning om, hvorledes du bedst bør forholde dig til en sigtelse.

Inden du udtaler dig til politiet, herunder forholder dig til en sigtelse, er det derfor vigtigt at have drøftet sagen med en forsvarer.

Når du har kontaktet en forsvarer, vil forsvareren straks meddele politiet, at man indtræder som forsvarsadvokat for dig, og kræve, at alt det materiale, som politiet har i sin besiddelse bliver fremsendt til gennemgang.

Du vil herefter blive indkaldt til et møde, hvor den nødvendige tid på at gennemgå sagens materiale sammen med dig bruges.

Efter mødet er det muligt at eventuelt at kontakte politiet med krav om yderligere efterforskningsskridt. Det kan være afhøringer af vidner, som politiet ikke har fundet anledning til at afhøre, eller krav om indhentelse af yderligere materiale, som understøtter din uskyld.

Det kan også være, at mødet giver anledning til afhøring eller genafhøring hos politiet, hvor forsvarsadvokaten deltager sammen med dig.

Er du anholdt og varetægtsfængslet vil besøg foregå i arresten. Når du er varetægtsfængslet har du altid ret til at kontakte din forsvarer.

Sammen tilrettelægger vi det bedste forsvar for dig når sagen skal føres i retten.

Bistandsadvokat til de forurettede

Har du været udsat for vold, trusler, overgreb eller anden personfarlig kriminalitet, har du mulighed for at få en bistandsadvokat til at vejlede og bistå dig under en straffesag. Salæret til bistandsadvokaten betales af din retshjælpsforsikring eller af statskassen.

Som bistandsadvokat rådgiver vi dig om sagsforløbet og møder sammen med dig til eventuelle afhøringer efter behov og i retten.

Under retsmødet vil vi kunne bede om dørlukning, hvis betingelserne herfor er opfyldte, eller anmode om at den tiltalte forlader retslokalet under afhøringen, hvis dette er nødvendigt for at du kan afgive din forklaring.

Vi opgør på dine vegne et evt. erstatningskrav i anledning af det, du har været udsat for, og rejser kravet i retten for dig. Der kan være tale om erstatning for svie og smerte, tabt arbejdsfortjeneste, varigt mén mm. Efter retsmødet anmelder vi evt. sagen over for Erstatningsnævnet for voldsofre.

Som bistandsadvokat hjælper vi dig i det hele taget trygt og sikkert igennem hele sagen.

Vil du vide mere?

Bemærk venligst, at denne formular ikke fremsendes krypteret. Undgå derfor venligst at indtaste personnummer eller andre personfølsomme oplysninger.