Boligadvokat - fast ejendom

Bolighandler.

Når du køber fast ejendom er det som ofte den største investering i livet, og det er derfor vigtigt at du sikrer dig, at det bliver en god investering.

Hos Advokatfirmaet Kromann Nielsen bistår vi ved køb og salg af alle typer fast ejendom samt ejerlejligheder og andelsboliger.


Foruden kontorets boligadvokater, beskæftiger kontoret en erfaren køberrådgiver, der ligeledes bistår ved både køb og salg af fast ejendom.


De fleste boligkøbere har behov for den samlede rådgivningspakke. Hos advokatfirmaet Kromann Nielsen vil alle handlens dokumenter blive gennemgået nøje, således at du sikres de bedst mulige købsvilkår. Der bliver set nøje på de forbehold og ansvarsfraskrivelser, som sælger har skrevet ind i købsaftalen, og forpligtelser, byrder og servitutter m.v. gennemgås. Rådgivning i forbindelse med tilstandsrapport, energimærke, jordforurening og tegning af ejerskifteforsikring hører naturligvis også med. Ved rådgivning hos boligadvokaten modtager du endvidere en juridisk orientering om handelsprocessen, ligesom dine personlige forhold vil blive gennemgået med henblik på at vurdere behov for testamente, ægtepagt, samejekontrakt eller fremtidsfuldmagt. 


Prisen på rådgivning ved boligadvokat og rådgivning ved køberrådgiver er ikke ens. Kontakt kontoret for nærmere oplysning og vedledning i forhold til dine behov og ønsker.


Ejendomsmægleren er sælgers repræsentant, og det er derfor vigtigt, at du få handlens dokumenter gennemgået inden du handler. Tag et advokatforbehold ved underskrift, hvis ikke handlen er gennemgået inden underskrift, - så er der tid til efterfølgende at få gået handlen igennem.


Advokatfirmaet er tilsluttet e-bolighandel, der binder alle professionelle aktører i en ejendomshandel sammen og sikrer et effektivt og ens sagsflow til gavn for handlens parter, Ved brug af e-bolighandel sikres samtidig overholdelse af Persondataforordningens regler om persondatasikkerhed.  

Nybyggeri.

Når det drejer sig om nybyggeri bør alle aftaler med byggefirmaet, arkitekten, håndværkerne forhandles på plads før man påbegynder byggeriet. Uklare aftaler giver risiko for problemer, når fejl og mangler skal udbedres, byggeriet er forsinket eller en af aftalens parter får økonomiske problemer. Ved nybyggeri er det vigtigt at rådføre sig med sin advokat forud for aftalens indgåelse.


Download "Håndbog til husbyggere" på følgende link: www.byggehåndbogen.dk

Mangelssager.

Nogle gange konstaterer man desværre, at der er mangler ved den ejendom, der er købt. I disse tilfælde bistår vi køberne med at rejse krav over for ejerskifteforsikringsselskabet, den byggesagkyndige, der har lavet tilstandsrapporten, eller sælger. Sådanne sager ender ofte med en retssag, hvor vi bistår gennem alle retslige instanser.

Testamente.

Når man køber bolig sammen forpligter man sig økonomisk til hinanden mange år frem. Derfor bør man også forholde sig til, hvordan man juridisk er stillet ved den enes dødsfald. Uden et testamente er det arveloven, der bestemmer, hvad der skal ske med boligen, hvis den ene dør, og det kan have store konsekvenser for den efterladte, som kan blive tvunget til at flytte fra boligen. 


Hvis I opretter testamente samtidig med bolighandlen tilbydes rabat på prisen for oprettelse af testamentet.

Læs mere om testamenter her

Fremtidsfuldmagter.

Ved oprettelse af en fremtidsfuldmagt bestemmer du selv, hvem der skal træffe beslutninger for dig om dine økonomiske og/eller personlige forhold, hvis du i fremtiden bliver forhindret fx p.g.a. sygdom.

Læs mere om fremtidsfuldmagter her

Samejekontrakt.

Undgå konflikter senere.

I forbindelse med bolighandlen er det en god idé at få lavet en aftale, hvor det fastlægges, hvilke rettigheder og pligter, der er gældende for den ejendom, som I er fælles om at ejer. Mange konflikter i.f.b.m. samlivsophævelse kunne undgås, hvis man har lavet en samejekontrakt.

Hvis I får udarbejdet en samejekontrakt samtidig med bolighandlen tilbydes rabat på prisen for udarbejdelse af samejekontrakten.

Ægtepagt.

Ved ægteskab opstår der automatisk formuefælleskab – fælleseje. Under ægteskabet har hver ægtefælle sin egen formue og råder over denne. I tilfælde af skilsmisse skal formuerne gøres op, og et eventuelt overskud skal deles. Formuen omfatter samtlige værdier og akti- ver, som ægtefællerne havde ved ægteskabets indgåelse samt alt hvad der senere er er hvervet under ægteskabet, herunder fx fast ejendom.

Hvis man ønsker, at den nyerhvervede ejendom skal gøres til særeje ved skilsmisse bør man oprette en ægtepagt, hvor man vælger en bestemt form for særeje.

Vil du vide mere?

Bemærk venligst, at denne formular ikke fremsendes krypteret. Undgå derfor venligst at indtaste personnummer eller andre personfølsomme oplysninger.