Lejeret

Lejeloven indeholder en lang række ufravigelige regler, som det er vigtigt at være opmærksom på hvad enten man er udlejer eller lejer af en ejendom, der anvendes til beboelse.

For udlejer kan det være afgørende, at der er mulighed for at kræve istandsættelse ved lejers fraflytning. I den forbindelse skal udlejer være særlig opmærksom på reglerne om fraflytningssyn og frister for reklama- tion overfor lejer ved lejers fraflytning. Ligeledes kan udlejer have en særlig interesse i at få en lejer, der vanrøgter lejemålet eller ikke betaler leje til tiden, sat ud af lejemålet.

Som lejer nyder man generelt en god beskyttelse efter reglerne i Lejeloven. Der er således bl.a. regler der medfører, at udlejer ikke frit kan opsige lejemålet, ligesom der er regler for hvor meget udlejer kan regule- rer lejens størrelse. Som lejer bør man sætte sig ind i disse regler, således at man er bekendt med sine rettigheder efter Lejeloven.

Ved udarbejdelse af en lejekontrakt til beboelsesformål anvendes sædvanligvis den typeformular, der er autoriseret af Indenrigs- og Boligministeriet (for tiden typeformular A, 10. udgave). I denne indgår en lang række af de punkter, som lejer og udlejer skal tage stilling til i forbindelse med indgåelse af en lejeaftale. Denne typeformular giver i § 11 mulighed for at aftale særlige vilkår. Her ses bl.a. ofte regulering af, hvor- vidt lejer må holde husdyr.

For begge parter kan det være afgørende at modtage rådgivning og bistand. Dette både i forbindelse med indgåelse af lejekontrakten men også løbende eller i forbindelse med at lejemålet ophører.

Advokatfirmaet Kromann Nielsen rådgiver og bistår i lejeretlige sager og tvister. Vi bistår bl.a. med:

  • Udarbejdelse af lejekontrakter
  • Rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af forbrugsregnskaber
  • Sager i Huslejenævnet og Boligretten
  • Rådgivning i forbindelse med ophør af lejemål
  • Udsættelse af lejer fx ved manglende betaling af husleje samt efterfølgende inkassering af udlejers tilgodehavende
Se Josephines CV

Vil du vide mere?

Bemærk venligst, at denne formular ikke fremsendes krypteret. Undgå derfor venligst at indtaste personnummer eller andre personfølsomme oplysninger.