dødsbobehandling

Når en person afgår ved døden, skal arvingerne tage stilling til en række praktiske ting herunder, hvordan boet efter afdøde skal behandles. Dette er blandt andet det vi arbejder med under vores behandling af dødsboer i Vordingborg og Maribo.

Dødsboet kan behandles som et bobestyrerbo. Det vil sige, at der udpeges en advokat, som sørger for alle de praktiske ting, herunder indsender opgørelser til Skifteret og SKAT. En bobestyrer skal forelægge væsentlige spørgsmål for arvingerne, og er de uenige træffer bobestyreren en beslutning, som kan indbringes for Skifteretten. Det kunne f.eks. være accept af købstilbud eller fremgangsmåde for salg af aktiver.

En dødsbobehandling kan også foregå som et privat skifte, dvs. at arvingerne selv i enighed (eventuelt med bistand af en advokat) skal træffe beslutninger om dødsboets behandling og arvefordeling, og indsende de nødvendige opgørelser til Skifteret og SKAT.

Endelig kan dødsboet også skiftes som ægtefælleudlæg eller ved boudlæg ved mindre boer, ligesom den efterlevende ægtefælle kan vælge at sidde i uskiftet bo.

Uanset hvordan man vælger at behandle boet kan det være en god idé at tage kontakt til en advokat.

Advokatfirmaet Kromann Nielsen rådgiver og bistår ved bobehandling, såvel ved privat skifte som ved bobestyrerboer. Vi bistår bl.a. med:

  • Overblik over formuen
  • Valg af den rette skifteform
  • Udlevering af boet fra skifteretten
  • Salg eller udlægning af aktiver
  • Udarbejdelse af åbningsstatus
  • Løsning af eventuelle tvister mellem arvinger
  • Beregning af boafgift
  • Udarbejdelse af boopgørelsen

Vil du vide mere?

Bemærk venligst, at denne formular ikke fremsendes krypteret. Undgå derfor venligst at indtaste personnummer eller andre personfølsomme oplysninger.