Testamenter

Med et testamente kan du sikre dig, at arven efter dig tilfalder dem du ønsker. Dette gælder uanset om du er gift, lever papirløst eller alene.

Har du ikke taget stilling til, hvem der skal arve dig, når du dør, kan det få alvorlige økonomiske konsekvenser for dem, du efterlader. I værste fald kan det for din ægtefælle eller samlever betyde, at de skal flytte fra hus og hjem.

Hvis du ikke har oprettet et testamente, gælder arvelovens bestemmelser, og så er det ikke dig selv, men derimod arveloven der fastlægger, hvordan arven skal fordeles. Med et testamente råder du selv over fordelingen af din arv med respekt for tvangsarv til børn og ægtefælle.

Med et testamente kan du også bestemme, at arven efter dig skal være særeje således, at dine arvinger ikke skal dele med en evt. ægtefælle i tilfælde af skilsmisse og eventuelt også ved død.

Et testamente er aldrig bare et standarddokument. Familier lever sammen på mange forskellige måder – nogle mere traditionelt end andre, og relationerne mellem de enkelte familiemedlemmer er også forskellige. I et testamente er det vigtigt at få taget stilling til netop dine/jeres forhold og ønsker.

Testamente hvis du er gift?
Et testamente kan være relevant selvom man er gift og har fællesbørn og fælleseje.
I et testamente kan arven fordeles, således at ægtefællen får en større andel end fastsat i arveloven, på bekostning af børnene. Derved har den længstlevende ægtefælle større handlemulighed, og kan f.eks. blive boende i huset ved et senere skifte med fællesbørnene.

Der kan også træffes bestemmelse om særeje for børnene i et sådan testamente.

Testamente hvis du er ugift?
Er du og din partner ikke gift arver I ikke hinanden ved dødsfald – heller ikke selvom I har børn eller selvom I har levet sammen i mere end 2 år. Arveloven bestemmer i stedet, hvordan arven efter dig skal fordeles – og her bliver din partner ikke tilgodeset.

Ønsker I at sikre hinanden, er det derfor nødvendigt at oprette et testamente. Arveret for en partner/samlever opstår således alene i kraft af et testamente.

Hvis du og din partner har boet sammen i 2 år på dødstidspunktet eller har fælles børn, er der mulighed for at oprette et ”udvidet samlevertestamente”. Med et ”udvidet samlevertestamente” kan I bestemme, at I vil stilles, som om I er ægtefæller i arveretlig henseende.

Testamente hvis du er alene?
Er du alene og efterlader du dig ikke børn eller ægtefælle kan du via et testamente frit bestemme, hvem der skal arve dig.

Hvis du ikke opretter et testamente, vil det ifølge Arveloven være dine nærmeste efterlevende familie der arver dig – eller Statskassen, hvis ikke du har nær efterlevende familie.

Fremtidsfuldmagt.

Ved oprettelse af en fremtidsfuldmagt bestemmer du selv, hvem der skal træffe beslutninger for dig om dine økonomiske og/eller personlige forhold, hvis du i fremtiden bliver forhindret fx p.g.a. sygdom.

I forbindelse med boligkøb er det et relevant også at tage stilling til, om man skal oprette en fremtidsfuldmagt. Hvis du og din ægtefælle/samlever begge står på skødet til jeres bolig, kan din ægtefælle/samlever nemlig ikke sælge boligen uden din underskrift. Dette og meget andet kan løses ved, at du i en fremtidsfuldmagt har givet din ægtefælle/samlever lov til at sælge.

Hvis I opretter fremtidsfuldmagt samtidig med bolighandlen tilbydes rabat på prisen for oprettelse af fuldmagten.

Vil du vide mere?

Bemærk venligst, at denne formular ikke fremsendes krypteret. Undgå derfor venligst at indtaste personnummer eller andre personfølsomme oplysninger.