Virksomhedsoplysninger

Alle advokater hos Advokatfirmaet Kromann Nielsen er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er registreret i - og medlem af Advokatsamfundet samt Danske Advokater.


Advokater hos Advokatfirmaet Kromann Nielsen er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.


Advokatfirmaet Kromann Nielsens ansvarsforsikring og garanti er tegnet i Codan Forsikring. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af advokatfirmaet, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.


Advokatfirmaet anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokatfirmaet Kromann Nielsen drives som enkeltmandsvirksomhed.


CVR: 38 18 68 25

Vil du vide mere?

Bemærk venligst, at denne formular ikke fremsendes krypteret. Undgå derfor venligst at indtaste personnummer eller andre personfølsomme oplysninger.