Konflikter

Ikke alle uenigheder kan løses i mindelighed.

Inden en sag indledes ved domstolene eller Voldgiftsnævnet er det vigtigt at få en advokats vurdering af sagens mulige udfald og omkostningsrisiko.

Hvis konfliktniveauet ikke er alt for højt kan det - som alternativ til at indlede en retssag eller voldgiftssag – overvejes, om sagen kan løses ved retsmægling eller mediation.

Om man vælger retssagsbehandling eller retsmægling/mediation skal det undersøges, om der er mulighed for omkostningsdækning via en tegnet retshjælpsforsikring. Det er advokaten der skal søge retshjælpsdækning forud for indledning af retslige skridt.

Retssager.

Hvis en sag ikke kan løses ved retsmægling eller mediation må den finde sin løsning ved domstolsbehandling.

En retssag kan være nødvendig for at sikre værdier og gennemføre krav.

Vi har altid målet for øje og varetager dine interesser på en effektiv og omkostningsbevidst måde. En retssag indeholder ofte mange ubekendte faktorer, og det kan være vanskeligt på forhånd at estimere, hvor mange ressourcer, der vil blive anvendt i processen.

Vi har mange års proceserfaring og møderet for Højesteret, og kan på en omkostningsbevidst måde bistå dig eller din virksomhed hele vejen gennem retssystemet advokat Lonnie Kromann Nielsen har møderet for Højesteret.


Retssagerne bliver nu ført på den digitale platform minretssag.dk, hvor retssagerne behandles digitalt. Som part i en retssag vil du blive vejledt om, hvorledes du selv kan få stort udbytte af den digitale sagsbehandling.

Voldgiftssager.

Har parterne aftalt AB 18, har de samtidig aftalt voldgiftsbehandling.

Voldgiftsbehandling kræver en udtrykkelig aftale mellem parterne, og kan ikke gyldigt aftales i forhold til en forbruger.

Advokat Lonnie Kromann Nielsen har siden 2017 været Certificeret Voldgiftsdommer, og kan udpeges af parterne ved voldgiftsbehandling. Advokat Lonnie Kromann Nielsen har bl.a. fungeret som voldgiftsdommer i hestevoldgiftssager ved SEGES Hestevoldgift.

Partsrepræsentant ved retsmægling eller mediation.

Mange kontrakter indeholder bestemmelser om, at parterne indledningsvist skal forsøge at løse deres konflikt ved retsmægling eller mediation. Her er det parterne selv, der med en bistand af en professionel retsmægler eller mediator, taler sig frem til en løsning af konflikten som begge parter kan leve med. Løsningen er ikke nødvendigvis juridisk rigtig, men det er heller ikke afgørende ved retsmægling eller mediation.

En vellykket retsmægling eller mediation munder ud i en aftale mellem parterne. Det er vigtigt at have en advokat med som partsrepræsentant, idet man dels kan sparre med sin advokat under mæglingen, og idet advokaten ved afslutning kan formulere den aftale, som parterne selv har talt sig til rette om. Sagen kan således afsluttes uden retssag eller voldgiftssag, hvilket kan være både hurtigere og billigere.

Vil du vide mere?

Bemærk venligst, at denne formular ikke fremsendes krypteret. Undgå derfor venligst at indtaste personnummer eller andre personfølsomme oplysninger.