Entrepriseret

Det entrepriseretlige område er reguleret af særlige regelsæt fx. AB 18, ABT 18, ABR 18. For forbrugere gælder AB-forbruger. Hvis disse regler ikke er direkte aftalt, gælder den udfyldende entrepriseret i stedet – hvilket ligger tæt op ad disse regelsæt.

Entrepriseretlige problemstillinger fremkommer ved nybyg, tilbyg og ombygning samt ved hovedentreprise, underentreprise og totalentreprise. Perspektivet kan være enten forbrugerens, håndværkerens, rådgiverens eller den professionel bygherres.

Typiske konflikter i entreprise omhandler mangler, forsinkelse, tilbagehold i entreprisesummen, garantistillelse, ekstraarbejder m.m.

Advokatfirmaet rådgiver og bistår bl.a. med:

  • Udarbejdelse eller gennemgang af entrepriseaftaler, herunder ved totalentreprise,
  • hovedentreprise og underentreprise
  • Vurdering af krav på betaling for ekstraarbejde, forsinkelse, mangler 
  • Processtrategi med henblik på at undgå tvister
  • Rets- og voldgiftssager
  • Syn og skøn
  • Udbetaling af sikkerhed og sagkyndige beslutninger iht. AB18 og ABT18
  • Forligsforhandling

Vil du vide mere?

Bemærk venligst, at denne formular ikke fremsendes krypteret. Undgå derfor venligst at indtaste personnummer eller andre personfølsomme oplysninger.