Om Kromann Nielsen

Historie & Baggrund

Advokatfirmaet Kromann Nielsen, Vordingborg, blev stiftet i 2016 af Lonnie Kromann Nielsen.

Lonnie Kromann Nielsen har gennem mere end 15 år arbejdet på et af Sydsjællands største og ældste advokatkontorer – Advokatfirmaet Bang/Brorsen & Fogtdal. De sidste 10 år som partner.

Gennem årene hos Bang/Brorsen & Fogtdal har Lonnie Kromann Nielsen beskæftiget sig med de fleste gængse retsområder, herunder ægteskabssager, forældremyndighedssager, testamenter, køb og salg af fast ejendom, lejeret, selskabsret, kontrakter, konkursbehandling, udbuds- og entrepriseret og retssagsbehandling.

En erfaren generalist med specialiseret viden inden for en række retsområder, hvor erhvervsretten særligt er i fokus.

De seneste 10 år har Lonnie Kromann Nielsen særligt haft fokus på rådgivning og bistand til erhvervskunder.

Lonnie Kromann Nielsen er således advokat for en lang række lokale erhvervsvirksomheder, hvor hun bl.a. bistår ved opstart af virksomhed, stiftelse af selskab, udfærdigelse af kontrakter, virksomhedsoverdragelse, bestyrelsesarbejde, retssagsbehandling, inkasso og andre erhvervsrelaterede emner.

Fast ejendom og byggeri er et særligt retsområde, som Lonnie Kromann Nielsen har stor interesse for og har beskæftiget sig med i mere end 15 år.

Rådgivning og bistand til håndværksvirksomheder i sager om entrepriseret, byggeri og udbud er således et af Lonnie Kromann Nielsens kerneområder. Samtidig rådgiver og bistår hun ingeniører og arkitekter samt offentligretlige organer om udbudsret, herunder udarbejdelse af udbudsmateriale (EU-udbud, Tilbudslov) og gennemførelse af udbud.

Rådgivning ifbm køb og salg af fast ejendom, herunder bistand ved gennemførelse af retssager om mangler, herunder forsikringssager og bistand ved nybyggeri er tilsvarende et kerneområde, som Lonnie Kromann Nielsen har beskæftiget sig med gennem mange år. Gennem en årerække har hun været bestyrelsesmedlem i foreningen Danske BOLIGadvokater, som advokatfirmaet ligeledes er medlem af.

Endelig fungerer Lonnie Kromann Nielsen som autoriseret bobestyrer og offentlig forsvarer.

Vision

Det er visionen at levere dedikeret, omkostningsbevidst og resultatorienteret rådgivning og bistand, hvor nøgleord som tilgængelighed, personlig tilstedeværelse og samfundsansvarlighed er i centrum.


Virksomheden har påtaget sig at leve op til de 5 principper om åbenhed, moderne ledelse, diversitet, social ansvarlighed og etik og har derfor tiltrådt advokatKODEKS.

Sponsorater

Virksomheden er 100% lokalt forankret og bakker i videst mulig omfang op om det lokale idræts- og foreningsliv, det være sig med sponsorater og med frivilligt arbejde. I 2018 - 2019 har advokatvirksomheden ydet sponsorater til Vordingborg Idrætsforening, Vordingborg Svømmeklub, Bycentrum Vordingborg, Øens Dyr Vordingborg og Nykøbing FC.

CV

Certificeret Voldgiftsdommer

Møderet for Højesteret.

Møderet for Landsret.

Partner,
Advokatfirmaet Bang/Brorsen & Fogtdal.

Advokat,
Advokatfirmaet Bang/Brorsen & Fogtdal.

Beskikkelse som advokat.

Advokatfuldmægtig,
Advokatfirmaet Kragh & Marcussen, Nykøbing F.

Fuldmægtig i Forbrugerstyrelsen.

Cand. Jur. Københavns Universitet.

Bestyrelsesposter

Bestyrelsesmedlem, Würtz Brolægning og Anlæg A/S.

Bestyrelsen, Vordingborg Fri Fagskole. Næstformand

fra 2021

Bestyrelsesmedlem, Primatag A/S.

Bestyrelsesmedlem, Vordingborg Erhverv A/S.

Bestyrelsesmedlem, Vordingborg Udviklingsråd for Erhverv og Turisme.

Næstformand, Bestyrelsen, Vordingborg Erhvervsforening.

Bestyrelsesmedlem, Vordingborg Erhvervsforening.

Bestyrelsesmedlem i Danske Boligadvokater.

Tillidsposter

Autoriseret Bobestyrer ved Retten i Nykøbing F.

Optaget i Gældsstyrelsens advokatpanel

Optaget på listen over advokater der varetager sager i Ungdomskriminalitetsnævnet

Medlem af Møns Banks repræsentantskab.

Fast værge ved Statsforvaltningen Sjælland.

Medlem af arbejdsgruppe nedsat af Vordingborg Kommune med henblik på dannelse af cityforening i Vordingborg.

Censor ved Advokatsamfundets retssagsprøve.

Beskikket offentlig forsvarer og beneficeret advokat.

Autoriseret bobestyrer ved Nykøbing Falster retskreds.

Medlemskaber

Medlem af foreningen Danske BOLIGadvokater.

Medlem af Det Danske Selskab for Byggeret.

Medlem af Landsforeningen af Forsvarsadvokater.

Medlem af Danske Advokater.

Åbningstider

Mandag - torsdag

Torsdag

Fredag

08:30 - 16:00

08:30 - 16:00

08:30 - 15:00

Ledige stillinger

Vi har pt. ingen ledige stillinger.

Vil du vide mere?

Bemærk venligst, at denne formular ikke fremsendes krypteret. Undgå derfor venligst at indtaste personnummer eller andre personfølsomme oplysninger.