Om Kromann Nielsen

Historie & Baggrund

Advokatfirmaet Kromann Nielsen, Vordingborg, blev stiftet i 2016 af Lonnie Kromann Nielsen.

Forud for stiftelse af Advokatfirmaet Kromann Nielsen havde Lonnie Kromann Nielsen gennem mere end 15 år arbejdet hos et af Sydsjællands største advokatkontorer – Advokatfirmaet Bang/Brorsen & Fogtdal. Fra 2006 - 2016 som partner.

Gennem årene som advokat har Lonnie Kromann Nielsen beskæftiget sig med de fleste gængse retsområder, herunder ægteskabssager, forældremyndighedssager, testamenter, køb og salg af fast ejendom, lejeret, selskabsret, kontrakter, konkursbehandling, udbuds- og entrepriseret og retssagsbehandling. På nuværende tidspunkt beskæftiger Lonnie Kromann Nielsen sig overvejende med bobehandling, fast ejendom og entreprise, erhvervslivets forhold og straffesager.

Pr. 1. september 2021 overtog Lonnie Kromann Nielsen Torveadvokaterne i Maribo. En advokatvirksomhed af samme størrelse og med omtrent samme sagsområder. Efter sammenlægningen består Advokatfirmaet Kromann Nielsen af 2 advokater, 1 advokatfuldmægtig samt 5 advokatsekretærer. 

Erfarne generalister med specialiseret viden inden for en række retsområder.


De seneste 15 år har Lonnie Kromann Nielsen særligt haft fokus på rådgivning og bistand til erhvervskunder.

Lonnie Kromann Nielsen er således advokat for en lang række lokale erhvervsvirksomheder, hvor hun bl.a. bistår ved opstart af virksomhed, stiftelse af selskab, udfærdigelse af kontrakter, virksomhedsoverdragelse, bestyrelsesarbejde, retssagsbehandling, inkasso og andre erhvervsrelaterede emner.

Fast ejendom og byggeri er et særligt retsområde, som Lonnie Kromann Nielsen har stor interesse for og har beskæftiget sig med i ca. 20 år.

Rådgivning og bistand til håndværksvirksomheder i sager om entrepriseret, byggeri og udbud er således et af Lonnie Kromann Nielsens kerneområder. Samtidig rådgiver og bistår hun ingeniører og arkitekter samt offentligretlige organer om udbudsret, herunder udarbejdelse af udbudsmateriale (EU-udbud, Tilbudslov) og gennemførelse af udbud.

Rådgivning ifbm køb og salg af fast ejendom, herunder bistand ved gennemførelse af retssager om mangler, herunder forsikringssager og bistand ved nybyggeri er tilsvarende et kerneområde, som Lonnie Kromann Nielsen har beskæftiget sig med gennem mange år. Gennem en årerække har hun været bestyrelsesmedlem i foreningen Danske BOLIGadvokater, som hun ligeledes er medlem af.

Endelig fungerer Lonnie Kromann Nielsen som autoriseret bobestyrer og offentlig forsvarer. Dødsbobehandling og straffesager fylder derfor også en del hos Lonnie Kromann Nielsen.

Advokat Jeppe Søndergaard har været indehaver af Torveadvokaterne (tidligere Ret & Råd Maribo) siden 1994. 


Advokat Jeppe Søndergaard er en særdeles erfaren generalist, der har været beskæftiget med de fleste retsområder. På nuværende tidspunkt beskæftiger Jeppe Søndergaard sig primært med dødsboer, straffesager, fast ejendom, og børnesager. Advokat Jeppe Søndergaard brænder for advokathvervet og de oplevelser det giver, og for muligheden for at hjælpe klienter, når de har mest behov for det.

Vision

Det er visionen at levere dedikeret, omkostningsbevidst og resultatorienteret rådgivning og bistand, hvor nøgleord som tilgængelighed, personlig tilstedeværelse og samfundsansvarlighed er i centrum.


Virksomheden har påtaget sig at leve op til de 5 principper om åbenhed, moderne ledelse, diversitet, social ansvarlighed og etik og har derfor tiltrådt advokatKODEKS.

Sponsorater

Virksomheden er 100% lokalt forankret og bakker i videst mulig omfang op om det lokale idræts- og foreningsliv, det være sig med sponsorater og med frivilligt arbejde. I 2018 - 2019 har advokatvirksomheden ydet sponsorater til Vordingborg Idrætsforening, Vordingborg Svømmeklub, Bycentrum Vordingborg, Øens Dyr Vordingborg og Nykøbing FC.

Curriculum Vitae

Lonnie Kromann Nielsen

Certificeret Voldgiftsdommer

Møderet for Højesteret.

Partner,
Advokatfirmaet Bang/Brorsen & Fogtdal.

Møderet for Landsret.

Advokat,
Advokatfirmaet Bang/Brorsen & Fogtdal.

Beskikkelse som advokat.

Advokatfuldmægtig,
Advokatfirmaet Kragh & Marcussen, Nykøbing F.

Fuldmægtig i Forbrugerstyrelsen.

Cand. Jur. Københavns Universitet.

Jeppe Søndergaard

Ansat advokat, Advokatfirmaet Kromann Nielsen

Møderet for Højesteret.

Medindehaver og senere eneindehaver af Ret & Råd Maribo – senere Torveadvokaterne

Ansat advokat Simonsen & Sørensen, Maribo

Møderet for Landsret.

Beskikkelse som advokat.

Advokatfuldmægtig

Advokatfuldmægtig og senere advokat i advokatfirmaet Kindhestegade 12, Næstved

Cand. Jur. Københavns Universitet.

Bestyrelsesposter

Lonnie Kromann Nielsen

Bestyrelsesmedlem, Würtz Brolægning og Anlæg A/S.

Bestyrelsen, Vordingborg Fri Fagskole. Næstformand

fra 2021

Bestyrelsesmedlem, Primatag A/S.

Bestyrelsesmedlem, Vordingborg Erhverv A/S.

Bestyrelsesmedlem, Vordingborg Udviklingsråd for Erhverv og Turisme.

Næstformand, Bestyrelsen, Vordingborg Erhvervsforening.

Bestyrelsesmedlem, Vordingborg Erhvervsforening.

Bestyrelsesmedlem i Danske Boligadvokater.

Jeppe Søndergaard

Bestyrelsesmedlem, Advokatforeningen for Nykøbing F.

Bestyrelsesmedlem, Landsforeningen af Forsvarsadvokater.

Tillidsposter

Lonnie Kromann Nielsen

Autoriseret Bobestyrer ved Retten i Nykøbing F.

Optaget i Gældsstyrelsens advokatpanel

Optaget på listen over advokater der varetager sager i Ungdomskriminalitetsnævnet

Medlem af Møns Banks repræsentantskab

Fast værge ved Statsforvaltningen Sjælland

Medlem af arbejdsgruppe nedsat af Vordingborg Kommune med henblik på dannelse af cityforening i Vordingborg

Censor ved Advokatsamfundets retssagsprøve

Beskikket offentlig forsvarer og beneficeret advokat

Jeppe Søndergaard

Optaget på listen over advokater der varetager sager i Ungdomskriminalitetsnævnet

Medlem af Lollands Banks repræsentantskab

Beskikket medlem af Procesbevillingsnævnet

Medlem af Advokatrådets uddannelsesudvalg

Formand, Advokatrådets Understøttelsesfond

Medlem af Advokatrådet

Medlem af Advokatrådet Responsumudvalg

Formand for Advokatrådets Energi – og Miljøretsudvalg

Medlem af bestyrelsen for Danske Familieadvokater

Autoriseret Bobestyrer ved Retten i Nykøbing F. (tidligere Maribo Ret)

Beskikket offentlig forsvarer og beneficeret advokat

Medlemskaber

Lonnie Kromann Nielsen

Medlem af foreningen Danske BOLIGadvokater.

Medlem af Det Danske Selskab for Byggeret.

Medlem af Landsforeningen af Forsvarsadvokater.

Medlem af Danske Advokater.

Jeppe Søndergaard

Medlem af Landsforeningen Forsvarer

Medlem af Danske Advokater

Åbningstider

Vordingborg

Mandag - Torsdag

Fredag

08:30 - 16:00

08:30 - 15:00

Maribo

Mandag - torsdag

Fredag

08:00 - 16:00

08:00 - 13:00

Telefonerne er åbne mandag til torsdag 08:30 - 16:00 og fredag 08:30 - 15:00

Ledige stillinger

Vi har pt. ingen ledige stillinger.

Vil du vide mere?

Bemærk venligst, at denne formular ikke fremsendes krypteret. Undgå derfor venligst at indtaste personnummer eller andre personfølsomme oplysninger.