Udbud

Den danske Tilbudslov og EU's Udbudsdirektiver indeholder regler for offentlige myndigheder og institutioners indkøb af varer og tjenesteydelser samt anskaffelse af bygge- og anlægsarbejder.

Offentlige myndigheder og institutioner er forpligtede til at følge reglerne, og dermed sikre fri konkurrence, men det afhænger af konkrete omstændigheder, hvilke regler der gælder i en given udbudsproces eller licitation.

Reglerne om udbud og licitation er komplicerede og kræver specialiseret rådgivning og bistand – både for udbyder og for tilbudsgiver. Kontakt advokat Lonnie Kromann Nielsen, hvis du vil vide mere.

Advokatfirmaet bistår bl.a. udbyder med følgende:

 • Planlægning og tilrettelæggelse af udbud
 • Udbudsstrategi – valg af udbudsprocedure
 • Identificering og afdækning af risici
 • Tids- og aktivitetsplan
 • Prækvalifikationsmateriale
 • Udbudsbetingelser
 • Evalueringsmodeller
 • Vurdering af indkomne tilbud - evalueringsnotater
 • Udarbejdelse af kontrakter
 • Tvister, der indbringes for Klagenævnet for Udbud

Advokatfirmaet bistår bl.a. tilbudsgiver med følgende:

Hvis din virksomhed ønsker at deltage i et udbud er det vigtigt at sikre, at alle udbudsbetingelserne overholdes, idet prækvalifikation ellers ikke kan opnås, eller idet tilbuddet evt. ikke kommer i betragtning.

I udbud gælder en lang række regler, der alle skal overholdes.

 • Gennemgang og vurdering af udbudsmaterialet
 • Udarbejdelse af prækvalifikationsmateriale
 • Gennemgang af tilbuddet inden afsendelse
 • Vurdering af tildelingsbeslutning, herunder prissætning af forbehold
 • Rådgivning om kontrakter
 • Tvister, der indbringes for Klagenævnet for Udbud

Vil du vide mere?

Bemærk venligst, at denne formular ikke fremsendes krypteret. Undgå derfor venligst at indtaste personnummer eller andre personfølsomme oplysninger.