Hvidvask

Advokatfirmaet Kromann Nielsen er underlagt Lov om forebyggende foranstaltninger med hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Loven forpligter advokatfirmaet til at indsamle og opbevare klienters identitetsoplysninger i 5 år. Derfor skal klienter altid oplyse navn, adresse og cpr.nr. eller CVR.nr. ved oprettelse af en sag og i fornødent omfang vise dokumentation herfor. For selskabers vedkommende skal der tillige foreligge oplysninger og dokumentation for reelle ejerforhold.

Vil du vide mere?

Bemærk venligst, at denne formular ikke fremsendes krypteret. Undgå derfor venligst at indtaste personnummer eller andre personfølsomme oplysninger.