Om Kromann Nielsen

Historie & Baggrund

Advokatfirmaet Kromann Nielsen, Vordingborg, blev stiftet i 2016 af Lonnie Kromann Nielsen.

Forud for stiftelse af Advokatfirmaet Kromann Nielsen havde Lonnie Kromann Nielsen gennem mere end 15 år arbejdet hos et af Sydsjællands største advokatkontorer – Advokatfirmaet Bang/Brorsen & Fogtdal. Fra 2006 - 2016 som partner.

Gennem årene som advokat har Lonnie Kromann Nielsen beskæftiget sig med de fleste gængse retsområder, herunder ægteskabssager, forældremyndighedssager, testamenter, køb og salg af fast ejendom, lejeret, selskabsret, kontrakter, konkursbehandling, udbuds- og entrepriseret og retssagsbehandling. På nuværende tidspunkt beskæftiger Lonnie Kromann Nielsen sig overvejende med bobehandling, fast ejendom og entreprise, erhvervslivets forhold og straffesager.

Pr. 1. september 2021 overtog Lonnie Kromann Nielsen Torveadvokaterne i Maribo. En advokatvirksomhed af samme størrelse og med omtrent samme sagsområder. Efter sammenlægningen består Advokatfirmaet Kromann Nielsen af 2 advokater, 1 advokatfuldmægtig samt 4 juridiske assistenter. 

Erfaren generalist med specialiseret viden inden for en række retsområder.


De seneste 15 år har Lonnie Kromann Nielsen særligt haft fokus på rådgivning og bistand til erhvervskunder.

Lonnie Kromann Nielsen er således advokat for en lang række lokale erhvervsvirksomheder, hvor hun bl.a. bistår ved opstart af virksomhed, stiftelse af selskab, udfærdigelse af kontrakter, virksomhedsoverdragelse, bestyrelsesarbejde, retssagsbehandling, inkasso og andre erhvervsrelaterede emner.

Fast ejendom og byggeri er et særligt retsområde, som Lonnie Kromann Nielsen har stor interesse for og har beskæftiget sig med i ca. 20 år. Rådgivning og bistand til håndværksvirksomheder i sager om entrepriseret, byggeri og udbud er således et af Lonnie Kromann Nielsens kerneområder. 

Rådgivning ifbm køb og salg af fast ejendom, herunder bistand ved gennemførelse af retssager om mangler, herunder forsikringssager og bistand ved nybyggeri er tilsvarende et kerneområde, som Lonnie Kromann Nielsen har beskæftiget sig med gennem mange år.

Endelig fungerer Lonnie Kromann Nielsen som autoriseret bobestyrer og offentlig forsvarer. Dødsbobehandling og straffesager fylder derfor også en del hos Lonnie Kromann Nielsen.

Vision

Det er visionen at levere dedikeret, omkostningsbevidst og resultatorienteret rådgivning og bistand, hvor nøgleord som tilgængelighed, personlig tilstedeværelse og samfundsansvarlighed er i centrum.


Virksomheden har påtaget sig at leve op til de 5 principper om åbenhed, moderne ledelse, diversitet, social ansvarlighed og etik og har derfor tiltrådt advokatKODEKS.

Sponsorater

Virksomheden er 100% lokalt forankret og bakker i videst mulig omfang op om det lokale idræts- og foreningsliv i Vordingborg og Maribo, det være sig med sponsorater og med frivilligt arbejde. Advokatvirksomheden har ydet sponsorater til Vordingborg Idrætsforening, Vordingborg Svømmeklub, Bycentrum Vordingborg, Øens Dyr Vordingborg, Nykøbing FC og Maribojazz. I 2023 er advokatfirmaet sponsor for Danske Hospitalsklovne samt Team Sydhavsørene.

Åbningstider

Vordingborg

Mandag - Torsdag

Fredag

08:00 - 16:00

08:00 - 13:00

Maribo

Mandag - torsdag

Fredag

08:00 - 16:00

08:00 - 13:00

Det er efter aftale muligt at booke møder også uden for kontorets oplyste åbningstider. 

Kontoret er lukket fredag kl. 13.00 for personlig henvendelse uden forudgående aftale. 

Telefonerne er åbne til kl. 15.00.

Ledige stillinger

Vi har pt. ingen ledige stillinger.

Vil du vide mere?

Bemærk venligst, at denne formular ikke fremsendes krypteret. Undgå derfor venligst at indtaste personnummer eller andre personfølsomme oplysninger.