Inkasso

Der lægges vægt på helhedsrådgivning til erhvervsvirksomheder. Som led i at rådgive og bistå erhvervsklienter er det således også vigtigt at sikre en effektiv inddrivelse af virksomhedens tilgodehavender.

Opgaven med at inkassere virksomhedens tilgodehavende prioriteres lige så højt som andre opgaver.

Bistand i forbindelse med inkassosager består bl.a. i følgende:

  • undersøgelse af debitorernes betalingsevne
  • udarbejdelse af rykkerskrivelser og inkassoskrivelse efter Inkassoloven
  • udarbejdelse af frivilligt forlig
  • udarbejdelse af betalingspåkrav eller stævning under småsagsprocessen
  • møde i fogedretten
  • udkørende fogedforretninger 
  • retssager 
  • administration af afdragsordninger
  • registrering i RKI
  • tinglysning og registrering af udlæg

Vil du vide mere?

Bemærk venligst, at denne formular ikke fremsendes krypteret. Undgå derfor venligst at indtaste personnummer eller andre personfølsomme oplysninger.