FAST EJENDOM

Bolighandler.

Når du køber fast ejendom er det som ofte den største investering i livet, og det er derfor vigtigt at du sikrer dig, at det bliver en god investering.

Jeg rådgiver ved køb og salg af enfamiliehus, ejerlejlighed, andelslejlighed og andre overdragelser af fast ejendom. Firmaet er medlem af foreningen Danske BOLIGadvokater.

Når du bruger en BOLIGadvokat, aftales det på forhånd præcist, hvilken bistand du ønsker, og hvad det koster.

De fleste boligkøbere har behov for den samlede rådgivningspakke. Det betyder, at BOLIGadvokaten gennemgår alle handlens dokumenter og sikrer dig de bedst mulige købsvilkår. BOLIGadvokaten ser bl.a. nøje på de forbehold og ansvarsfraskrivelser, som sælger har skrevet ind i købsaftalen. BOLIGadvokaten ser også på hvilke forpligtelser, byrder og servitutter, der er pålagt ejendommen. Rådgivning i forbindelse med tilstandsrapport, energimærke, jordforurening og tegning af ejerskifteforsikring hører naturligvis også med.

Ejendomsmægleren er sælgers repræsentant, og det er derfor vigtigt, at du få handlens dokumenter gennemgået inden du handler. Tag et advokatforbehold ved underskrift, hvis ikke handlen er gennemgået inden underskrift, - så er der tid til efterfølgende at få gået handlen igennem.


Advokatfirmaet er tilsluttet e-bolighandel, der binder alle professionelle aktører i en ejendomshandel sammen og sikrer et effektivt og ens sagsflow til gavn for handlens parter, Ved brug af e-bolighandel sikres samtidig overholdelse af Persondataforordningens regler om persondatasikkerhed.  

Nybyggeri.

Når det drejer sig om nybyggeri bør alle aftaler med byggefirmaet, arkitekten, håndværkerne forhandles på plads før man påbegynder byggeriet. Uklare aftaler giver risiko for problemer, når fejl og mangler skal udbedres, byggeriet er forsinket eller en af aftalens parter får økonomiske problemer. Ved nybyggeri er det vigtigt at rådføre sig med sin advokat forud for aftalens indgåelse.


Download "Håndbog til husbyggere" på følgende link: www.byggehåndbogen.dk

Mangelssager.

Nogle gange konstaterer man desværre, at der er mangler ved den ejendom, der er købt. I disse tilfælde bistår jeg køberne med at rejse krav over for ejerskifteforsikringsselskabet, den byggesagkyndige, der har lavet tilstandsrapporten, eller sælger. Sådanne sager ender ofte med en retssag, hvor jeg bistår gennem alle retslige instanser.

Vil du vide mere?

Bemærk venligst, at denne formular ikke fremsendes krypteret. Undgå derfor venligst at indtaste personnummer eller andre personfølsomme oplysninger.