Hvidvask

Advokatfirmaet Kromann Nielsen er underlagt Lov om forebyggende foranstaltninger med hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Loven forpligter advokatfirmaet til at indsamle og opbevare klienters identitetsoplysninger i 5 år. Derfor skal klienter altid oplyse navn, adresse og cpr.nr. eller CVR.nr. ved oprettelse af en sag og i fornødent omfang vide dokumentation herfor. For selskabers vedkommende skal der tillige foreligge oplysninger og dokumentation for reelle ejerforhold.

Vil du vide mere?