Behandling af personoplysninger

Advokatfirmaet behandler personoplysninger. Firmaet har indført foranstaltninger og rutiner, der sikrer, at Persondataloven overholdes og at Databeskyttelsesforordningens bestemmelser efterleves. Firmaets dataansvarlige er advokat Lonnie Kromann Nielsen.

Personoplysninger slettes seneste 5 år efter klientforholdets ophør eller en enkeltståendes transaktions gennemførelse. Du kan altid rette henvendelse til kontorets dataansvarlige og få oplyst, hvilke oplysninger kontoret behandler om dig, herunder anmode om at oplysningerne om dig slettes.

Vil du vide mere?

Bemærk venligst, at denne formular ikke fremsendes krypteret. Undgå derfor venligst at indtaste personnummer eller andre personfølsomme oplysninger.